Pobyty zdrowotne
Wczasy zdrowotne    Pakiety pobytowe    Wczasy odchudzające

Regulamin serwisu

I. Postanowienia wstępne i definicje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez właściciela Serwisu PobytyZdrowotne.pl usług reklamowych polegających na prezentowaniu ofert pobytów w ośrodkach Klientów.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  Operator - właściciel Serwisu PobytyZdrowotne.pl Enet Broda i Wspólnicy sp.j., ul. Polna 101, 87-100 Toruń.
  Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą PobytyZdrowotne.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.pobytyzdrowotne.pl.
  Obiekt - obiekt prowadzący pobyty zdrowotne, których prezentowanie w serwisie www.pobytyzdrowotne.pl zostało uzgodnione przez Operatora i Klienta na mocy odrębnych ustaleń zawartych w pisemnej umowie.
  Użytkownik - internauta korzystający z serwisu na zasadzie wyszukiwania i przeglądania informacji w nim umieszczonych.

II. Warunki prezentowania ogłoszenia w Serwisie

 1. Umieszczenie w Serwisie prezentacji pobytów zdrowotnych w Obiekcie możliwe jest na podstawie umowy zawartej z Operatorem. W celu zawarcia umowy należy skontaktować się z Operatorem wysyłając zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej na adres sprzedaz@enet.com.pl. Operator w odpowiedzi na zgłoszenie skontaktuje się z Obiektem w celu uzgodnienia szczegółów współpracy.
 2. Treść oferty pobytu zdrowotnego umieszczonego w Serwisie jest przygotowana i wprowadzana przez Ośrodek oferujący dany pobyt. Ośrodek tworzy wpis oraz administruje ofertą w oparciu o indywidualne dane dostępowe utworzone i przekazane przez Administratora. Ośrodek umieszczając jakiekolwiek informacje i materiały w swojej ofercie w Serwisie oświadcza tym samym, że posiada pełne prawa do ich komercyjnego wykorzystania na mocy prawa własności bądź odpowiednich licencji.
 3. Prezentacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Operator oraz Obiekt wspólnie dokładają starań, aby przedstawić Użytkownikowi informacje rzetelne i aktualne, stanowią one jednak wyłącznie materiał reklamowy i tak należy je traktować.

III. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik zainteresowany pobytem zdrowotnym ma możliwość nawiązania kontaktu z obsługą Serwisu celem uzyskania szczegółowych informacji oraz konkretnej oferty pobytowej.
 2. Nawiązanie kontaktu z obsługą Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Serwisu. Proces pośredniczenia w sprzedaży nie jest uregulowany niniejszym Regulaminem, mają do niego zastosowania odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Przesłanie zgłoszenia poprzez dowolny formularz kontaktowy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu niezbędnego do udzielenia informacji dotyczących oferowanych usług, ustalenia szczegółów rezerwacji, dokonania rezerwacji pobytu oraz w sprawach dotyczących realizacji pobytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia względem Operatora ani Obiektu z tytułu ewentualnej nieścisłości lub wykrytego przez Użytkownika błędu w treści prezentacji w Serwisie. Informacją wiążącą są wyłącznie treści przekazane Użytkownikowi bezpośrednio przez obsługę Serwisu w bezpośrednim kontakcie między tymi stronami. Błąd zauważony przez Użytkownika w informacjach zawartych w Serwisie należy zgłosić obsłudze Serwisu na adres poczty elektronicznej biuro@pobytyzdrowotne.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny w Serwisie na życzenie Obiektu lub Użytkownika zostanie przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 3. Wszelkie nieuregulowane kwestie w Regulaminie podlegają zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.